Electriciteitswinkel van Bas Roos


Was gevestigd aan de Ringdijk Bolnes. De dame met de doek over haar arm is de
dochter mej. G. Roos

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?