Hotel en Pension G. Vink in Rijsoord


Het was een drukke dag voor de heer Vink, waard van de uitspanning "De Prins van Oranje", getuige de talrijke bezoekers beneden bij de botensteiger en boven op de waranda. Rijsoord was in de jaren voor de eerste wereldoorlog zeer in trek, vooral bij de stedelingen, die hier een bootje konden huren om te spelevaren of te vissen. Maar ook wel uit het buitenland kwam de belangstelling en in een aardrijkskundeboekje van weleer was te lezen dat er in de zomer nogal veel Amerikanen het dorp bezochten. Daaronder namen de kunstschilders de eerste plaats in en verscheidene inwoonsters hebben in Rijsoordsedracht model gestaan. Waarschijnlijk is de lichte vlek die u op het dak van de uitspanning kunt waarnemen, een venster dat daar speciaal was gemaakt ten gerieve van de schilders die daar werkten. Blijkens poststempel is deze kaart verzonden in 1910.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?