Winkel van Vincent van Montfoort


In 1925 was de winkel van Vincent van Montfoort gevestigd boven aan de stoep te Oostendam

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?