De voormalige scheepswerf "Rotterdam" op de "Zaag"


In 1910 werd door Van Cappellen op het schiereiland "De Zaag " de werf "Rotterdam" verworven, waar spoedig werd begonnen met de productie van stoommachines en later de dieselmotoren.

De opa van Joop van der Ven, eigenaar van café Havenzicht, wat nog steeds bestaat, was betrokken bij de oprichting van Bolnes Motorenfabriek (bij overlevering). Zijn zoon, mijn vader, heeft het overgenomen van zijn vader en was baas in de gieterij en heeft daar 45 jaar gewerkt. Ook mijn broer heeft daar, naar ik dacht, 40 jaar gewerkt als draaier. Zelf heb ik ook, ik moest na school daar ook naar toe, drie maanden gewerkt en het bleek niet mijn ding te zijn. Floor Rijsdijk van de Donckselaan, zoon van Gerrit, heeft daar ook gewerkt.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?