Burgemeester Hendrik Willem Metman


Burgemeester Hendrik Willem Metman (1850-1861) wordt benoemd tot burgemeester/secretaris van Ridderkerk bij Koninklijk Besluit nr 53 dd 2 januarir 1850.
Op 14 januari 1850 wordt hij beedigd, terwijl zijn installatie plaats heeft op 22 januari daaraan volgend.
In de raadsvergadering van 19 april 1861 wordt een adres voorgelezen waarin hij meedeelt na zijn eervol ontslag als burgemeester, te zijn benoemd als notaris te Wageningen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?