Burgemeester Lodewijk Kruijff Lzn van 1861 tot 1904


Lodewijk Kruijf Lzn 1861-1904 geboren te Rotterdam op 15 juni 1818, komt na Schipluiden het burgemeesterschap te hebben vervuld naar Riddderkerk.
In 1861 bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester/secretaris.Streefde naar een eigen gemeentehuis (de raad vergaderde bij een kasteliein).
Meer dan 30 jaar heeft hij zich ingespannen voor aanleg van een drinkwaterleiding. Kort na zijn herbenoeming op zijn sterfdag 20 dec.1904 vond de openbare aanbesteding plaats. Lodewijk Kruiff is 86 jaar geworden. Hij was drager van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In 1930 werd de Oranjesingel omgedoopt tot Burgemeester Kruijffstraat. Lodewijk was daarmee de eerste burgemeester waar naar in Riddderkerk een straat werd vernoemd.
L

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?