Plaats van Herbegraving 1985- 1991


Bij vorige foto's zagen we enkele kunstuitingen in de vorm van een"Cirkel van bloemen" van Marianne v.d Heuvel bij een verzamelgraf. Ook deze foto toont een verzamelgraf. Mogelijk wat minder kunstzinnig maar zeker zo doeltreffend. De tekst op de steen geeft wat gerichtere informatie. Zo wordt vermeldt in welke periode deze overledenen zijn begraven, wanneer deze algemene graven zijn geruimd en het jaar waarin de stoffelijke resten zijn herbegraven in het verzamelgraf. Info van A.v.W.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?