Begraafplaats Vredehof oude aula 2009


Inmiddels spreken we van de "Oude Aula" die als zodanig is omgebouwd en dient als gereedschapsloods. Aan de binnen zijde is een verdieping gerealiseerd met een mooie kantine voor het personeel. De zijbeuk aan de rechterzijde (niet zichtbaar) is ingericht als toiletruimte. De architectuur van de aula is vrijwel geheel behouden. Zelfs het klokkentorentje met klok functioneert weer en maakt het mogelijk om te luiden als de overledenen wordt uitgedragen. A.v.W.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?