Dienstgebouw begraafplaats Vredehof


Dienstgebouw begraafplaats Vredehof.
Dit gebouw had een meervoudige functie. Het rechtse gedeelte met de witte deuren was de werkplaats/opslag bekisting en gereedschap. De uitbouw was het kantoor / schaftruimte waar de beheerder Kees Andeweg in die tijd de scepter zwaaide met zij naaste medewerker Adrie Verveer. Kees was een man,fors van postuur, die toch wel gezag uitstraalde en als dat nodig was daar gebruik van maakten. Het linkse gedeelte,dus het verlengde van de werkplaats, was het z.g. lijkenhuisje,sectieruimte dus. Hier werden destijds overledene gebracht die door een verkeersongeval,verdrinking of door een andere reden op of aan de openbare weg of woning om het leven waren gekomen. Vaak waren hierbij aanwezig, de begrafenis ondernemer Siem van Galen wonende aan de Kerkweg of Nijs de Ouden begrafenisondernemer uit de Kerkstraat in Alblasserdam. Meestal ging het om een niet natuurlijk dood. Dit had tot gevolg dat hierbij politie en justitie betrokken werden, als mede de gemeentelijke lijkschouwer, een als zodanig aangestelde dorpsarts of justitiearts. Na een dergelijk onderzoek werd de overledenen "vrijgegeven" waarbij de nabestaande de begrafenis konden regelen. A.v.W

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?