Aanleg begraafplaats Vredehof


Voorbereiding aanleg fundering aula van de nieuwe begraafplaats aan de Lagendijk

De kas op de achtergrond maakt deel uit van de gemeente kwekerij. Na deze periode is er nog een gedeelte haaks op het eerste deel bijgebouwd wat 2 x zo groot was. De enigste ontsluiting was over het bruggetje, de trap op naar de begraafplaats. Het is niet uit te sluiten dat Wout Klootwijk achter het zesde raampje aan het werk is. Hij was als eerste werkzaam op de kwekerij waar uitsluitend "zomergoed" werd gekweekt voor de verschillende wijken in Ridderkerk. Tevens was hij een verdienstelijk amateurfotograaf die de nodige historie van Ridderkerk heeft vast gelegd. Zijn opvolger was Marien Boer, een gewezen tuinder wiens land was onteigend aan de Hogeweg. Na hem was Arie van Wingerden er enkel jaren werkzaam, voor hem was het en thuiswedstrijd want zijn woning grensde aan de kwekerij. (Lagendijk 116) Na diens vertrek naar Hendrik-Ido-Ambacht werd hij opgevolgd door Jan van Liere, meester bloembinder bij Joh.van der Waal. Deze heeft de activiteiten van de kwekerij afgebouwd omdat de huidige nieuwe aula er werd gerealiseerd. Boven de kas is de woning en tuinderij van tuinder A.van Wingerden zichtbaar met daar achter de boerderij van Johannes van den Hoek op de hoek Lagendijk - Hogeweg waaraan ook de naam van de boerderij is ontleend, "Bij de weg".
Met dank aan. A.v.W.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?