Afscheid Burgemeester Klein


Foto van het gemeentebestuur van Ridderkerk en het ambtelijk apparaat ter gelegenheid van ??? jaar: omstreeks 1934
Zittend voorste rjj links:
1.Bertus de Kool
2.Mej. A.W. Wesdorp overleden 07-07-1992
3.Francois Pierre van Rij (Jac.zn)
4.Gerrit Jan Radstake
5J. de Zeeuw
6.W. J. de Zeeuw
7.Dhr. Jansen (gen», ontvanger)
8.H.J. Hardeman
9..C, Schippers
10.Leen van Wingerden
11Dhr, van der Wiel
12.W. Bosschaart
13.mw. P, Huiser - Lodder
14.mw, weduwe Lodder - Brouwer(conciërge)

Zittend voorste rij links
14. F.v.d. Pol
15. W. van Gent
16. Toon Zonneveld
17. G.A. van der Waal
18. J. van Nes Tzn.
19. F.P. van Rij (Corn.zn)
20. Mr. van Nes Czn.
21. A. van Vliet
22.P, Bothoff
Midden achteraan:
23.J.W. Klein (burgemeester)
24 25, 26. 27,
28.mevr. Klein
Zittend, voorste rij v.l.n.r.
29.-J.A, Meter
30. Jac, Groenenboom
31. G.H. de Zeeuw
32. A. Molendijk
33. P. Otto
34. J.B.A, Rook
35. Pieter van der Spoel
36. A. van Beek Pzn
Staande rechts v.l.n.r.
37. Daniel Luteyn overleden 05-03-1971
38. H.C. van Alphen
39. Hr. van Veen
40. Ds.J.F. van Hulsteyn
41.
42.
43. H. van Oorschot
44.
45.
46.
47.Mw, Anna de Hon -Baas

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?