Ingebruikneming van het grondwaterpompstation


10 november 1960
Burgemeester van der Verhoeven met de commissaris van de Koningin Zuidholland Mr J.Klaasenz met de Ingebruikneming van het grondwaterpompstation aan de Kievitsweg. De winning van drinkwater uit de vervuilde rivier kon daardoor beeinddigd worden.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?