Burgemeester C.J.Verplancke


Foto uit 21-12-1987.
Burgemeester van Ridderkerk 1971 tot 1990

Geboren op 26 februari 1925 te Haarlem, is hij de jongste burgemeester van ons land, als hij in 1955 tot burgemeester van 's-Gravendeel wordt benoemd.
Na een ambsttermijn van 16 jaar te hebben vervuld, wordt hij met ingang van 16 februari 1971 benoemd tot eerste burger van Ridderkerk. Op 1 maart 1990 werd hem als zodanig ontslag verleend wegens her bereiken van d3e pensioengerechtigde leeftijd

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?