Burgemeester de Gaay Fortman en notaris de Wijn


Burgumeester de Gaay Fortman
Was burgemeester van april tot oktober 1923
Samen met notaris De Wijn in een koets

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?