Entree Burgermeester van der Hoeven


Uiterst rechts met kenmerkende bakkebaarden: gemeentesecretaris J.M. Kakebeeke.

C.J. van der Hoeven 1959-1970
Komt op 16 oktober 1959 naar Ridderkerk nadat hij bij Koninklijk Besluit van 22 december van dat jaar tot burgrmeester is benoemd. Voordien was hij burgemeester van de gemeente Voorschoten.
Op eigen verzoek wordt hem bij Koninklijk Besluit van 25 mei 1970 ingaande op 1 oktober d.a.v. ontslag verleend.

In een buitengewone vergadering der gemeenteraad wordt afscheid van hem genomen op 26 september 1970
Opnieuw wordt hiervoor de cantine gebruikt van de N.V.Electrotechnische Ind. v/h W.Smit en Co te Slikkerveer.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?