Postkantoor Ridderkerk aan de Benedenrijweg


Omstreeks 1936. Postkantoor Ridderkerk aan de Benedenrijweg

Postkantoor, zegt de kaart uit 1936. Het was eerst maar een zeer vreemde plaats voor een postkantoor, vond men in Ridderkerk. Vanouds was het postkantoor immers ondergebracht in het Gemeentehuis aan de Lagendijk. Maar ja, de bestuurders konden de ruimte zelf best gebruiken en de P.T.T. was tenslotte maar een huurster, die bovendien in staat werd geacht haar belangen ook zonder de medewerking van het gemeentebestuur te kunnen behartigen. In kleinere plaatsen, waartoe Ridderkerk zonder twijfel behoorde, was het regel dat de kantoorhouder in zijn woonhuis een ruimte reserveerde voor de postdienst. Officieel was de inrichting overigens slechts een HULP postkantoor, zoals U in de voorgevel duidelijk kunt lezen. Meer dan 20 jaar heeft Ridderkerk zich met dit kantoor moeten behelpen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?