Pruimendijk


Wij stappen hier van het Oostendamse gedeelte van de Pruimendijk over op het Rijsoordse. In de onmiddellijke nabijheid van onderstaande autogarage van De Jong stuitte men in 1963 bij rioleringswerkzaamheden op metselwerk van omstreeks 1350-1370. Een onderzoek door de heer C. Hoek, stadsarcheoloog van Rotterdam, bracht aan het licht dat het hier de resten betrof van een borch die bij de grote overstroming van 1373/74 is vernield zoals ook het Huis te Woude nabij Slikkerveer. Na de overstroming werd hetgeen nog over was gesloopt. Er kon slechts een gedeelte van het complex worden bloot gelegd in 1963, maar de heer Hoek vond ook nog bewijzen dat deze oeverwal al voor het jaar 1200 werd bewoond.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?