Paradijshoeve uit het jaar 1906


Dit is een opname uit het jaar 1906. Van de Paradijshoeve is nog een stukje te zien en daarnaast een wat duidelijker beeld van de buurtschap Oude Molen (post H.I. Ambacht). De molen was een dwangmolen van de heerlijkheid, d.w.z. dat de inwoners verplicht waren hun graan aldaar te doen malen of althans het maalrecht te betalen. Dit privilege werd verleend in de uitgiftebrief van de heerlijkheid d.d. 19 december 1427. De molen staat schijnbaar in een afgelegen hoek, maar destijds was het bewoonbare gedeelte van Ridderkerk alleen het gebied ingesloten door de Molendijk, Pruimendijk en Lagendijk. Later was de afgelegen ligging natuurlijk wel een bezwaar en voortdurend was er ontduiking. De laatste korenmolen die op de foto is afgebeeld, is gesloopt in augustus 1930 (gesticht 1721).

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?