Oude Briefkaart Oostendamse haven


Briefkaart uit 1903. Verzonden in 19-03-1903
Hendrik Ido Ambacht met Oostendamse haven.
Links ridderkerkse zijde.
Uitg S.de Waard

Op het foto hierboven ziet u de Oostendamse Haven, met links de Ambachtse oever en rechts de Ridderkerkse kant. Ingevolge besluit van de souvereine vorst liep de grens tussen de gemeenten ingaande 1 januari 1813 door het. midden van de Oostendamse haven en het Oostendamse Gat Het Oostendamse Gat werd in die tijd gezien als de voornaamste vaarweg naar en uit de Waal. Het was een geul van ca. 1,5 km lengte, die langs de plaat liep waarop in latere. jaren de Oude Bospolder is ingedijkt. Hij had verbinding met de Noord vlak bij de ingang van de Ridderkerkse Haven aan het Nieuwe Veer. Bij de vorming van de Crezeepolder in 1938 (als object voor werkverschaffing) is deze rivierarm afgedamd. die echter op dat tijdstip zijn betekenis voor het scheepvaartverkeer reeds had verloren.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?