Hoek Molendijk -Pruimendijk Oostendam


Op de foto onderaan de stoep van de Pruimendijk, recht voor, stond het winkeltje van winkelier, rietdekker en zondagsschoolmeester Vincent van Montfoort. Zijn rietopslag was hier links, onderdijks van de havenkade. Links ziet U nog een deel van de vlasboerderij Molendijk. Deze boerderij wordt nu gebruikt als kantoorruimte. In het midden op deze foto , uit 1926, staat nog het elektriciteitshuisje. In de eerste oorlogsdagen van WO- 2 had een kleine Duitse colonne zich ingegraven bij de hoek Damweg / Pruimendijk, Van hier uit had men een goed zicht op de brug over de rivier de Noord en op de daar te verwachten strijd. Het elektriciteitshuisje bood hier een veilige bescherming.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?