Aan de deur werden de scharen en messen geslepenVorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?