Breestraat gezien vanaf de Waal


Het huis op de voorgrond werd bewoond door de smid Maarten Wilschut Later door fam.Broekhuizen,sigarenmaker.

Een prachtige inkijk in de Breestraat (Breje straat zeiden die van Rijsoord) vanaf de tram-baan. De tegenwoordige naam is Rijsoordsestraat, immers lopende binnen Ridderkerks gebied naar Rijsoord! In vroeger tijd ging alle verkeer (vóór de aanleg van de Koninklijke Straatweg dan) langs de Burghoeve (stee Van der Poel met de muurijzers 1776) over een stukje Pruimendijk en door de Rijsoordse straat, die in een nog vroeger stadium Veerweg heette De weg lag op de uiterwaard en was oorspronkelijk veel korter dan nu, daar de Waal een stuk breder was. Enkele malen is deze veerweg verlengd, zo bijv. in 1615, toen de heren van Reijerwaard toestemming gaven om de weg aan Ridderkerkse zijde met 5 a 6 roeden te verlengen ten einde met een kortere brug te kunnen volstaan. Het werk werd uitgevoerd door de Schout van Rijsoord, Leendert Foppens (van Driel), die zich op l oktober kwam melden om te vragen, waar hij de benodigde aarde zou mogen uitgraven

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?