Wilhelminastraat straatbeeld met spelende kinderen


Rechts vooraan de winkel van bakker Vos. Op de achtergrond de scheepswerf van Boele.
In de oorlog was de straatnaam tijdelijk gewijzigd in Maasstraat.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?