De Potgieterstraat omstreeks 1962


De straat waar Menno van Rij woonde sinds 1961. Fraanje heeft ze gebouwd. Mijn ouders betaalden 24.000 gulden voor het huis, met een maandelijkse hypotheeklast van 120 gulden... Als werkplaatschef bij Verolme kon mijn vader dat wel betalen; Verolme betaalde goed. Aan de grootte van de heg te zien, is de foto in 1961 of 1962 genomen. We woonden op 24. Een paar jaar later zijn tijdens een storm honderden dakpannen naar beneden gekomen. Het hele blok is toen opnieuw 'gelegd'. Jammer genoeg hebben we daar geen foto's van in huis.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?