Majubastraat hoek Wilhelminastraat


Dit is de Majubastraat hoek Wilhelminastraat op Bolnes.
Links woonde Andries de Vries en rechts Theo Nicolaas.
Het huis rechts is van bakker Vos in de Wilhelminastraat.

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?