Brug naar Julianastraat


________________________________________
Reeds in 1914 kon Bolnes beschikken over de prachtige en monumentale brug over de diepe polderwatering, die toen nog direct langs de weg lag. Na het verleggen van deze boezem is de brug uiteraard overbodig geworden. Op de plaats van de muziektent naast de brug is later de cantine van Boele gebouwd, die intussen ook weer is verdwenen. Onderste foto van de Julianastraat zou dateren uit 1924. Hij geeft een prachtig beeld van wat er zo al oo straat viel waar te nemen. Uitgebracht door wed, Bams

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?