Gezicht Richting Ringdijk


Dijkje, vroeger Willaertsdijkje geheten, vormde de scheiding tussen de polders Oost-IJssel-monde en Nieuw Reyerwaard. Eerstgenoemde polder was in 1435 herdijkt en toen was het Willaertsdijkje daarvan de oostelijke waterkering. Door het aanhechten van de Nieuw Reyer-waardse dijk aan die van Usselmonde enkele jaren later, werd het een binnendijk en konden verdere verhogingen al gauw achterwege blijven. Een doorbraak van de Hordijk in 1446 had tot gevolg dat de schouw over de zeedijken én van Usselmonde, én van Ridderkerk onder dezelfde keur werd gebracht.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?