Boezemkade


Het jaartal is vermoedelijk 1932
De straat was toen gemakkelijk te herkennen aan de bokken van Boele welke hoog boven de huizen uittstaken. Deze werden in 1944 door de Duitsers opgeblazen. Aan de rechterzijde de eerste huizen die in 1902 aan de Boezemkade werden gebouwd

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?