Boezemkade omstreeks 1930


Hier een opname van de "koperatieve huizen", nl. van de Coöp. Woningbouwvereniging, wier naam zelfs door de oud-bewoners volkomen is vergeten. Zo omtrent 100 jaar geleden vindt u het meest interessante van de Boezemkade. Een stukje van de levende have, met alle kleuters en peuters, die er zonder kindertoeslag zijn opgegroeid. Dat ging natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. U kunt wel zeggen, dat ging bijzonder moeilijk in die dagen..

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?