Polder stoomgemaalPoldergemaal Dirk Maaskant. De waterlozing van de polder Nieuw- en Oud Reijerwaard is al eeuwen oud. In 1526 is er al sprake van een pachtcontract waarin de Bolnessersluis wordt genoemd. In vroeger jaren was de polder Nieuw Reijerwaard in het noordwesten aangewezen op een viertal windmolens die het water steeds een trap hoger pompten. Hoewel het stoomtijdperk reeds lang was aangebroken, was men in Ridderkerk daarvoor nog wat huiverig. Toen dan ook de vierde molen, nabij de dijk, vernieuwd moest worden werd een voorstel ingediend een stoommachine te kopen. Dit voorstel werd niet aanvaard; En zo werd in 1855 een nieuwe molen gebouwd, Het duurde nog tot 1880 eer de windbemaling buiten gebruik werd gesteld en men zich aan een stoomgemaal durfde toevertrouwen. Het poldergemaal van Bolnes is gesticht in 1880. Gewone mensen spraken van het "watermesien" en de heer Hamel heette dan ook machinist. Op deze plaats Werd de Benedenrijweg onderbroken om ruimte te vinden voor de maalkolk om daarna via een duiker het water in de sluiskolk te lozen, van waar het naar de rivier kon afvloeien. In 1964 werd een geheel nieuw gemaal in gebruik genomen gelegen aan de Bothastraat. Dit beheerst thans waterhuishouding van de polderdelen Oud- en Nieuw Reyerwaard en Oost Usselrnonde.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?