Hervormde Kerk met Buurtschap


Hervormde Kerk met Buurtschap
Direct grenzend aan de pastorie de openbare lagere school van meneer De Borst wiens woning onder dezelfde kap was. Hij kwam naar Bolnes in 1897 en heeft naast zijn leslokalen gewoond tot m 1925. Misschien nog meer bekend dan meneer De Borst is in later jaren juffrouw De Borst geworden die in 1911 als onderwijzeres op de school van pa is begonnen en sindsdien Bolnes trouw gebleven. Ook nu nog, 60 jaar later besteedt juffrouw De Borst alias mevrouw Peiffer een deel van haar tijd aan de zorg voor het zwakke kind. Voor heel veel kinderen heett zij bemiddeld bij de opname in vakantietehuizen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?