1905 Nederlandse Hervormde Kerk met Pastorie


Briefkaart met opschrift Herv.Kerk te Bolnes
Kerk was gelegen aan de Beneden Rijweg. Achter de kerk lag een volkstuincomplex waarop de Hr Belder zijn stukje grond bewerkte.

De Ned. Hervormde kerk in 1905. Maakte deel uit van de kerkelijke gemeente Ridderkerk Haar voorganger te Bolnes was de weleerwaarde heer J. ten Sijthof, godsdienstonderwijzer die tevens de zorg kreeg voor Slikkerveer, waar men geen eigen kerkgebouw had De heer Ten Sijthof kwam in april 1861 en werd op 12 september 1907 opgevolgd door de weleerwaarde heer P.A. Joen, die tot 1946 zijn ambt van godsdienstonderwijzer en catechiseermeester heeft vervuld.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?