Grond bouwrijp maken voor woningbouw 1987.Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?