Voorn, aanbouw scholen en wijkcentrum


Aanbouw scholen: De Ark en De Botter en wijkcentrum de Fuik.

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?