Molendijk met links het doktershuis, rechts het rechthuis


In het rechthuis kwamen de Schepenen en Schout bijeen om uitspraak te doen over allerlei
kwesties

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?