Vondellaan na de herbestrating omstreeks 1980


Foto gezien richting e Vlietlaan en west- en midden Molendijk
Links de huidige Nicolaas.Beetslaan waarvan de appartementen zijn gesloopt in 2005 voor vervangende nieuwbouw

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?