Vondellaan omstreeks 1975 links fabriek van Bakker staal


Rechts fietspad naar de Vlietlaan - Links naar de Molensteeg
Links boven de fabriek van Bakker Staalgieterij
Op deze kruising gaat de Vondellaan over in de Donkerslootweg.
De dijk is afgegraven, links West-Molendijk en rechts de Midden-Molendijk

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?