Bilderdijklaan 2010 gezien richting de VondellaanVorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?