Feest aan de Rivier te Slikkerveer


Het haventje bij Café Van Rietschoten
En de gebeurtenis die hier is afgebeeld, waarbij zo ongeveer de gehele bevolking van Slikkerveer aanwezig geweest moet zijn, is de feestelijke herdenking van 100-jarige onafhankelijkheid in 1913. In de sloep rechts nadert Willem de zoon van Erfstadhouder Willem V, die in 1795 de nederlandse bodem had moeten verlaten en daarop niet meer wasteruggekeerd. De zoon moest tegelijk met de vader het.land ruimen, maar hij had zich daarna in Duitsland gevestigd en is meermalen in de Nederlanden geweest. Hij maakte als Pruisisch generaal de oorlog met Frankrijk mee. Later trad hij in Oostenrijkse dienst en voerde nog weer later namens tsaar Alexander onderhandelingen te Stockholm en Londen waar hijde grondslagen legde voor de bevrijding van ons land. Op 17 nov. 1813 werd Neerlands onafhankelijkheid uitgeroepen en op 30 november van dat jaar zette Willem op het strand vanScheveningen voet aan wal om op 2 december het bestuur als souverein vorst op zich te nemen. Vanaf 5 maart 1815 regeerde hij als constitutioneel vorst als koning Willem I.Op heel veel plaatsen in de omgeving werden de herdenkingsfeesten gewetensvol op 17 november gevierd. Aan de kleding, vooral aan de vele witte japonnen van de dames kunt u welzien dat men in Slikkerveer en Ridderkerk het risico van een ongunstig jaargetijde niet wenstete nemen. De feestelijkheden werden in de nazomer gehouden en in een grote allegorischeoptocht trokken de voornaamste persoonlijkheden uit de vaderlandse geschiedenis compleetmet de nederlandse maagd op paarde wagens door het dorp. De nog levende deelnemers enooggetuigen zijn eenstemmig van oordeel dat het een reuze gezellig ouderwets feest is geweest.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?