+/- 1948-49 De nieuwe ambachtschoo (LTS)lVorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?