Ringdijk nabij Huis ten Donck uit 1904
Rechts onder begon de Donckselaan en stond Huis ten Donck
Hoe de dijk boven aan de stoep naar de Donckseweg er in 1904 uitzag met zijn prachtige lommerrijke bomen kunt u hieronder zien. De jonge vrouwen zagen er trouwens ook prachtig uit in hun statige maxi-jurken. De schooljongen terzijde is Chris de Gelder, wiens vader "tuinbaas" was op Huys ten Donck. Als u de plaat goed bekijkt en zich realiseert dat er van enige straatverlichting geen sprake was, begrijpt u welk een dreiging er voor de kinderen verscholen ging onder de Donckse bomen. Achter iedere boom kon wel een kwaadwillige schuilen en zelfs in groepjes maakte de jeugd in de winterse dagen heus wel haast om de sombere dijk achter zich te laten. Op de uiterwaard, links van de dijk, liet de baron iedere winter het water komen, zodat bij gunstig weer een ijsbaan beschikbaar kwam, waarvan altijd een druk gebruik werd gemaakt. Oogluikend werd ook wel toegestaan op de vijvers in het binnenbos te priksleeën of te schaatsen. De grootste vijver "het nieuwe werk" was erg in trek door de beschutting die men daar vond tegen al te straffe wind. Jammer dat er altijd personen bleken te zijn die de gelegenheid te baat moesten nemen om de aanplant te beschadigen of oevers en afscheidingen te vernielen. Door deze omstandigheid bestond er begrijpelijkerwijs niet veel animo om het park doorlopend voor publiek open te stellen.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?