Ringdijk nabij Pot ?


Onbekend!

Woonhuizen van links naar rechts:
Joh Smit, Adri Pot en Bastiaan Pot
Foto uit 1890 - 1900
Dit verhaal staat op de achterzijde van de foto (komt uit lijst)

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?