Ringdijk nabij de Gusto


Ringdijk nabij de Gusto omstreeks 1903 en nog niet bestraat.

De huizen links en rechts op de kiek bieden niet veel karakteristieks. Doodgewone arbeidershuizen van twaalf ineen dozijn, alleen het eerste aan de linkerhand is wat groter en geriefelijker door het bezit van een dakkapel. Zal wel geweest zijn voor een voorman of werfbaas want hierachter had men de scheepswerf. Al vanaf het jaar 1855. De eerste werf van Joost Pot bouwde nog in hout. In 1881 overgenomen door neef Piet Smit, kleinzoon van de legendarische Fop uit Kinderdijk. Piet ging de werf ("wurf zeggen die van Slikkerveer en Bolnes) inrichten voor de bouw van ijzeren schepen. Ook stoommachines en ketels maakte hij zelf Zijn pnve-jacht, evenals de werf "Industrie" geheten, stelde hij in 1891 ter beschikking aan Koningin Emma en prinses Wilhelmina voor een tocht op het Snekermeer In 1894 werd het terrein in gebruik genomen door de firma Smulders, die reeds in het jaar daarop een droogdok afleverde voor Portugees Afrika. Tot in 1905 bleef de firma daar bouwen en haar baggermolens gingen practisch naar alle wereldstreken. Ook in onze dagen is op dit terrein de firma Smulders (Werf Gusto) weer actief. Het tweede huwelijk dat Gusto met Slikkerveer sloot heeft zelfs al meer dan 30 jaar stand gehouden. Thans in handen van andere firma's.

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?