Ringdijk nabij oude veerhuis


't Oude Veerhuis met daarnaast opslagloods waterschap

De opslagloods van het waterschap was vroeger de kolenopslag van kolenboer Nugteren die zelf in het vroegere huis van de hoofd onderwijzer woonde voor de oude Chr school aan de BenedenRijweg

Het grote huis rechts op de foto was de vroegere woning annex café van Hein van Rietschoten, die van "Den Donck" het Slikkerveerse veer had gepacht. In de uitgiftebrief van de heerlijkheid Riederkercke in 1429 door hertog Philips de Goede aan zijn veldoverste Roelant van Wtkercke (spreek uit Uutkerke) werden nadrukkelijk de veerrechten toegekend aan de ambachtsheer en tot op onze tijd zijn die aan de rechtsopvolgers van de eerste ambachtsheer verbleven, al zijn alle andere heerlijkheidsrechten reeds lang verloren gegaan. Natuurlijk werden later van overheidswege wel bepaalde voorschriften gegeven, want de veren moesten ook dienstig zijn aan het algemeen belang. In 1662 liet de stad Dordrecht weten dat zij met_Maximiliaan, graaf van Merode, wilde praten over het "gebruikbaar maken van het Slikkerveer indien de weg van Dordt op ter Goude wierde geleit en gestraat langs Ridderkerk".
Bron:selectie ridderkerk

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?