Ringdijk nabij Woudenstein richting ridderkerk


De 2 rijtjes huizen met de prachtige geveltjes zijn in tegenstelling tot de huidige strakke lijn in de huizenbouw zeker het bewonderen waard. De meest linkse rij van 10 wvoningen was van de op 18 september 1909 opgenchte Coop. Bouwvereniging "Eigen Haard", en bestemd voor werknemers van de in Slikkerveer aevestiade industrieen. De andere buurt (rechts) werd gebouwd voor rekening van de op 10 maart 1906 in het leven geroepen Coop. Bouwvereniging "Volksbelang", waarvan de initiatlefnemers waren: Rijsdijk - Rijsdijk - Jongeneel-Taselaar - Nugteren - van Beek - en van Gent. Wekelijks moesten de bewoners een bedrag van / 2,- betalen plus /0,25 ter verstevigmg varn de kas. Aan de andere kant van de Ringdijk (buitendijks dus) staat ook zon H] van 11 won?n-Alle drie de rijtjes zijn, ondanks hun ouderdom van ongeveer 90 jaar, nog geheel volwaardig bewooond. 76-3-10

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?