Ringdijk ter hoogte van huize Woudenstein Slikkerveer


Buitendijkse woningen met fraaie gevels. De dijk was nog niet bestraat terwijl rechts landerijen zichtbaar zijn.
Huizen van bouwvereniging "Onderling Belang" onder aan de dijk.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?