Gr.Janstraat +/- 1968 gezien vanaf Magrietstraat


Gezien vanuit de Margrietstraat met rechts de zuivelhandel / melkboer Bas Nugteren
zie ook no.8

Inkijkje in de Graaf Janstraat vanaf de Prinses Margrietstraat. Graaf Jan van Nassau was één der 17 kinderen van Juliana en een broer van Willem de Zwijger. Omdat de 3 1/2 jaar oudere Willem het prinsdom Oranje had geërfd van zijn neef René van Nassau-Breda, werd Jan de opvolger van zijn vader in het graafschap Nassau (in 1559). Deze Nassauers waren bijzonder kinderrijk. Willem van Oranje had 16 kinderen en zijn broer Jan had er 24. Graaf Jan was de totstandbrenger van de Unie van Utrecht in 1579, was ook stadhouder van Gelre. Twee van zijn zoons waren na elkaar stadhouder van Friesland. Dat Nassau voor de Nederlanden zeer veel heeft betekend mag bekend verondersteld worden. Men heeft vastgesteld dat er op een gegeven moment 25 Graven van Nassau te velde stonden in de strijd tegen Spanje, de grootste militaire macht van die dagen en die uit ons land verdreven moest worden.

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?