Dopperstraat gezien richting Reijerweg 2005


Gezien vanuit de Bernh.Zweerstraat

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?