Graaf Adolfstraat uit 1956


Spelende kinderen

Een hoekje van de Graaf Adolfstraat in 1956, gezien in de richting van het Electropark aan de Prins Bernhardstraat. Oorspronkelijk heette de hele straat tussen de Prins Bernhardstraat en de Prinses Margrietstraat zo, maar dit bleek toch bezwaarlijk en nu werden de twee andere stukken van de straat genoemd naar nog twee broers van Willem van Oranje, nl. de graven Lodewijk en Jan. Deze 3 straten liggen min of meer in elkaars verlengde tussen de Willemstraat en Oranjestraat. Amalia behoorde ook tot de familie, ten eerste door haar huwelijk met Frederik Hendrik (na 1625 Prins van Oranje) en ten tweede was haar grootmoeder Elisabeth een zuster van Willem de Zwijger. De verlenging van de Amaliastraat tot de Reijerweg werd op l januari 1972 herdoopt in Willem de Zwijgerstraat.

Vorige

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?