Bouwaktiviteiten 2012


op de voorgrond de Pastorie van de Bethelkerk

Vorige

Volgende

Heeft u op- of aanmerkingen of heeft u
aanvullende informatie over deze foto?